CHP, kamu denetçisi seçiminde Hükümet'in koltuk değneği olmayacaktır

Kamu denetçiliği seçimi -CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi: -''CHP, kamu denetçisi seçiminde Hükümet'in koltuk değneği olmayacaktır''
15.11.2012
TBMM - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP'nin kamu denetçisi seçiminde ''iktidarın koltuk değneği'' olmayacağını belirterek, konuyla ilgili bundan sonraki seçimlere katılmayacaklarını söyledi.
     Hamzaçebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kamu denetçileri seçimi konusunda TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Alt Komisyonu'nda yaşananları anlattı.
     Demokrasilerde idarenin tüm eylem ve işlemlerinin yargı tarafından denetlenmesinin önemli olduğunu belirten Hamzaçebi, yargının geç işleyebilmesi ve sürecin başlayabilmesinin asgari bir maliyet gerektirmesi, ayrıca belli biçimsel koşullar gerektirmesi nedeniyle vatandaşların yargı yoluna başvurmaktan kaçındığını, bu eğilimi dikkate alan demokratik toplumların ''ombudsmanlık-kamu denetçiliği'' kurumu oluşturduğunu vurguladı.
     Ombudsman veya kamu denetçisinin, idarenin eylem ve işlemlerini şikayet üzerine incelediğini ve bunun üzerine bir tavsiye kararında bulunduğuna işaret eden Hamzaçebi, bu tavsiyenin idare tarafından dikkate alınma veya buna uyulma zorunluluğu olmadığını kaydetti. ''Ombudsman, o kadar itibar sahibidir ki idare tavsiyesini dikkate alır ve gereklerini yerin getirir'' diyen Hamzaçebi, bu kurumun bağımsızlığının önemli ve öne çıkan en önemli unsur olduğunu vurguladı.
     Hamzaçebi, ''İdareden, Hükümetten, politikalardan ne kadar bağımsız oluşursa o kadar itibar sahibi olur ve tavsiye kararlarını da idare uygular. Kurumun bağımsız olarak oluşturması gerekir. Yasa çalışmalarında bu konudaki önerimiz iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kabul edilmemiştir'' dedi.
     Kurumun bağımsız olması için başdenetçi ve denetçilerin seçiminin nitelikli çoğunlukla gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan Hamzaçebi, şöyle konuştu:
     ''Parlamentoda gerek komisyonda gerekse genel kurulda yapılacak seçimde nitelik çoğunluk aranmış olursa kurum bağımsız olabilirdi. Ama böyle bir düzenleme yapılmadı. Yapılacak seçimler kanunda iki aşamalı olarak düzenlenmiştir. İlk iki turda kamu denetçisi ve başdenetçinin seçiminde üçte iki çoğunluk aranırken, üçüncü turdan itibaren salt çoğunluk aranmakla yetinilmiştir. Mevcut parlamento aritmetiğinde bu şekilde bir tanım başdenetçinin ve kamu denetçilerinin iktidar partisi çoğunluğu ile düzenlenmesi sonucunu yaratmaktadır. Yasa bu şekliyle çıktı. Ancak uygulamada sorunu çözmek mümkün olabilirdi. AKP, belli bir uzlaşmayla seçimi gerçekleştirebilirdi. AKP, Komisyon'daki CHP'li üyelerin önerilerini kabul etmemiş, 'çoğunluğumuza dayanarak sizlerle uzlaşıya girmeden seçeceğiz' yaklaşımında bulunmuştur. Dün Alt Komisyon'da yaşanan gelişmeler bu çerçevede oldu. Komisyon üyelerimizin 5 kamu denetçisini seçmeye yönelik uzlaşma önerisi cevapsız kalmıştır, bu nedenle arkadaşlarımız komisyon seçimine katılmamış, AKP'nin tek yanlı tutumuna dayanarak seçme anlayışını meşru kılmamışlardır. Dün yapılan seçim bu nedenle meşru değildir. Daha başlangıçta kamu denetçisinin seçiminde uzlaşmayı gözardı eden AKP'nin, kamu denetçisi kurumunu baştan politize etme tutumuyla karşı karşıyayız. Kamu denetçisi, politik tutumla Hükümet kontrolünde belirlenmeye başlanmıştır.''
     Hamzaçebi, dün alt Komisyon'da kamu denetçisi için 15 aday belirlendiğini, iktidar partisinin bunlar arasında 5 adayı seçeceğini belirterek, ''Bundan sonraki hiçbir seçime, Komisyon ve Genel Kurul'da katılmayacağız'' dedi.
     Kamu başdenetçisi seçimine ise CHP'li üyelerin katıldıklarını hatırlatan Hamzaçebi, ancak kendilerinin farklı adaylara oy verdiğini söyledi. Hamzaçebi, ''CHP, kamu denetçisi seçiminde Hükümet'in koltuk değneği olmayacaktır'' diye konuştu.
     
     

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.