5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi -CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi, gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi işveren hissesi teşviki ve enerji desteğinin 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatılmasını öngören kanun teklifi verdi
09.11.2012

TBMM  - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi işveren hissesi teşviği ve enerji desteğinin 31 Aralık 2015 tarihine kadar uzatılmasını öngören kanun teklifi verdi.
     Hamzaçebi'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu'nda değişiklik yapıyor. Teklif, 31 Aralık 2012 tarihinde sona erecek olan gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi işveren hissesi teşviki ve enerji desteğinin, 31 Aralık 2015 tarihine kadar sürmesini öngörüyor.
     Teklifin gerekçesinde, Türkiye ekonomisinin özellikle 2011 yılından itibaren gerileme sürecine girdiği ve bu sürecin 2012 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde artarak devam ettiği savunuldu.
     Gerileme sürecinin sanayi sektörü ile imalat sanayide çok daha hızlı olduğu belirtilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:
     ''Sanayi sektörü 2010 yılında yüzde 12,8 büyürken, 2011 yılında yüzde 9,4 büyüyebilmiş; 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 14,8 olarak gerçekleşen sanayi büyüme hızı 2012 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,1 gibi bir dip noktayı görmüştür.
     Yine aynı şekilde 2011 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 8,8 olan sanayi büyüme hızı 2012 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3,6'ya düşmüştür. Sanayi sektörünün imalat sanayi alt sektöründeki gerileme ise alarm verici niteliktedir. İmalat sanayinin 2010 yılında yüzde 13,6 olan büyüme hızı, 2011 yılında yüzde 9,6 ya gerilerken; 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 15,1 gerçekleşen büyüme hızı, 2012 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,8'e, 2011'in ikinci çeyreğinde ise yüzde 9,3'den 2012'nin ikinci çeyreğinde yüzde 3,4'e gerilemiştir.
     Sanayi üretimindeki bu gerilemeye dayalı olarak dış ticaret dengeleri daha da kötüleşmekte ve ekonominin dışa bağımlılığa dayalı kırılganlığı hızla artmaktadır.''
     Gerekçede, ekonomik büyümede ve sanayi üretimindeki geriye gidişi daha da hızlandırmayarak, süreci tersine çevirmek için üretimin ve yatırımların destek ve teşvik süresinin uzatılması gerektiği kaydedildi.


 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.