Ataşehir Belediyesinin nazım imar planının onaylanmamasının nedeni nedir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 14.09.2012
    
                                       M. Akif HAMZAÇEBİ
                                      İstanbul Milletvekili


    Ataşehir, 5747 Sayılı, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6 Mart 2008?de TBMM?de Kabul edilmesiyle ilçe statüsüne kavuşmuştur.
İlçe 25,84 kilometrekare yüzölçümlü olup son nüfus sayımına göre 351.046 nüfusa sahiptir. İlçe sınırları dahilinde toplam 17 mahalle vardır. Yoğun nüfusun yaşadığı bu ilçemizde halkımız, 1/5000?lik Nazım İmar Planının onaylanmasına müteakip Belediye tarafından yürürlüğe konulacak hizmetleri beklemektedir.
Ataşehir, İstanbul İlinde 5747 sayılı Kanunla 2008 yılında kurulan 8 ilçeden biridir. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin üzerinden 42 ay gibi bir süre geçmiştir. Ancak, diğer 7 ilçenin 1/5000?lik Nazım İmar Planının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylandığı, Ataşehir Belediyesinin 1/5000?lik Nazım İmar Planının bugüne kadar onaylanmadığı ilçe halkı tarafından ifade edilmektedir.  
    Bu bağlamda;
1-    5747 sayılı Kanun ile İstanbul İlinde kurulan 8 ilçeden 7?sinin 1/5000?lik Nazım İmar Planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesince onaylandığı doğru mudur?
2-    Doğru ise Ataşehir Belediyesinin 1/5000?lik Nazım İmar Planının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmamasının gerekçesi nedir?
3-    İlçe halkının Belediye Başkanlığı seçimlerinde tercihini Cumhuriyet Halk Partisi?nden yana kullanmış olmasının 1/5000?lik Nazım İmar Planının onayının geciktirilmesinde bir etkisi var mıdır?
4-    Yaklaşan yerel seçimlerde Ataşehir?in mevcut Belediye Başkanını başarısız kılmak için mi 1/5000?lik Nazım İmar Planının onayı geciktirilmektedir.
5-    Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde kamu arazilerinin miktarca çok olması nedeniyle mi 1/5000?lik Nazım İmar Planı onaylanmamaktadır?
6-    Ataşehir Belediyesinin 1/5000?lik Nazım İmar Planının onaylanmama nedenini araştırmayı, gerekirse soruşturmayı düşünüyor musunuz?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.