Hamzaçebi, Başbakana şans oyunlarını sordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan soruların Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa?nın 98?inci ve TBMM İçtüzüğü ?nün 96 ve 99?uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
       

                                    M. Akif HAMZAÇEBİ
                                    İstanbul Milletvekili


Ülkemizde şans oyunlarına ve bahislere yönelik giderek artan ilgi toplumsal bir soruna işaret etmektedir. Ekonomik ve sosyal hayatta giderek yoksullaşan ve yalnızlaşan halkımız şans oyunlarını ve bahisleri içinde bulunduğu çıkmazdan çıkış için tek umut olarak görmektedir. Bir yanda kronikleşen işsizlik, diğer yanda çalışmadan kazanmaya yönelten politikalar özellikle gençlerimizin şans oyunlarına ve bahislere olan ilgisini artırmaktadır. Önceden yalnızca bayilerde oynanan şans oyunlarının cep telefonu ve internet kullanımı ile evden, işten, her yerden 24 saat oynanabilmesi de bu ilgiyi körüklemektedir.

Bu bağlamda:
A-    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ilgili olarak;
 
1.    2002?2012 yılları arasında, şans oyunları bazında yıllar itibariyle il ve ilçe bayi sayıları ne kadardır?
2.    2002?2012 yıları arasında, şans oyunları bazında yıllar itibariyle oynanan kolon sayısı ne kadardır?
3.    2002?2012 yıları arasında, şans oyunları bazında yıllar itibariyle toplanan hasılat, dağıtılan ikramiye ve kamuya aktarılan kaynak kaç liradır?
4.    2002-2012 yılları arasında, şans oyunlarının yıllar itibariyle haftalık ve aylık oynatılma planı nasıldır?

B-    Türkiye Jokey Kulübü ile ilgili olarak;

1.    2002?2012 yılları arasında, at yarışı oynatan il ve ilçe bayi sayıları yıllar itibariyle ne kadardır?
2.    2002?2012 yılları arasında, düzenlenen at yarışlarının yıllar itibariyle iller bazında günlük, haftalık ve aylık oynatılma planı nasıldır?
3.    İnternet üzerinden oynanan yarışların, yıllar itibariyle toplam yarışlar içindeki payı nedir?
4.    2002?2012 yılları arasında at yarışlarından sağlanan gelir, dağıtılan ikramiye ve kamuya aktarılan kaynak yıllar itibariyle kaç liradır?
C-    Her üç kurumla ilgili olarak;

1-    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Jokey Kulübünün kurumsal yapıları, düzenledikleri şans oyunlarının aileler ve toplum üzerinde yarattığı sonuçları ve sosyal etkileri takip edecek şekilde düzenlenmiş midir? Düzenlenmemiş ise, bu konuda bir düzenleme yapılmasını düşünüyor musunuz?
2-    Şans oyunlarının ve bahislerin toplumda kumar tutkusuna dönüşmemesi için Hükümetinizce gerekli tedbirlerin alınmamasında,  aksine reklam ve benzeri yollarla cazip hale getirilmesinde şans oyunlarından elde edilen kaynağın ve sağladığı düzenli nakit akışının bir etkisi var mıdır?
3-    At yarışı ve bahis oyunları ile diğer şans oyunlarının toplumda kumar tutkusuna dönüşmemesi için tedbir almayı düşünüyor musunuz?

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.