Serbest muhasebeci mali müşavirler bu denetimi yapabilecek bilgi, donanım ve yeteneğe sahiptir.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ve İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISININ
TBMM GENEL KURULUNUN 11.10.2012 TARİHLİ GÖRÜŞMELERİNDE
30?UNCU MADDEDE VERİLEN ÖNERGE ÜZERİNDE YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMANIN ÖZETİ


Biraz önce kuruluşların denetimine ilişkin maddeyi görüştük. Şimdi, bu kuruluşlarda tutulacak olan defter ve kayıtlara ilişkin maddeyi görüşüyoruz. Önergemiz, klasik defter ve kayıt tutulma usulüne ilave olarak kayıtların elektronik ortamda da tutulabilmesine imkân veren bir düzenlemeyi önermekte. Mademki 21?inci yüzyıldayız, mademki elektronik kayıt artık bugün birçok kamu kurumunda var, bu kurumlar neden elektronik ortamda kayıt tutmasınlar? Böylesi modern bir yaklaşımı bu maddeye yansıtmak istiyoruz, buna Hükûmetin katılmamış olmasını doğru bulmuyorum.
Biraz önce kabul edilen madde denetimi düzenliyor. Maddede üç tane denetim var. Birincisi, bu kuruluşların gelir ve giderlerinin yeminli mali müşavirler tarafından denetimi. Bununla ilgili olarak söyleyeceğim şudur: Bu denetimi sadece yeminli mali müşavirlere vermek doğru değildir. Serbest muhasebeci mali müşavirler de bu denetimi yapabilecek bilgi, donanım ve yeteneğe sahiptir. Bunu bu meslek grubundan esirgemek, bir kere bu meslek grubuna yapılmış olan en büyük haksızlıktır. Diğer yandan bu denetimin tarifesi, serbest muhasebeci mali müşavirlerde farklıdır, yeminli mali müşavirlerde daha farklıdır. Bu denetimi sadece yeminli mali müşavirlere yaptırmak, ?sendikalar çok paralara sahipler, yeminli mali müşavirler çok yüksek ücretlerle bunu yapsın? demektir.
Biraz önce kabul ettiğimiz 29?uncu maddenin son fıkrasında, ayrıca bir iç ve dış denetimden söz ediliyor. Gerçekte iç ve dış denetim çok daha ayrıntılı düzenlenmesi gereken bir denetimdir. İç denetim artık, modern kamu mali yönetiminin çok temel bir unsurudur. Bu Parlamentoda 2003 yılı sonunda Cumhuriyet Halk Partisinin de desteğiyle böyle bir kanunu kabul ettik. Türkiye iç denetim sistemini kazandı.
Ayrıca dış denetim diye bir kurum var. Dış denetim, dışarıdan bir bağımsız kurumun bu kuruluşları denetlemesidir. İç ve dış denetimi ayrıntılı bir şekilde düzenlemeyen bir madde, kendi üyelerine, kesinti yaptığı üyelerine, kamuoyuna ve tüm topluma sağlıklı bilgi veremeyecek demektir.     
Tekrar önerge verdiğimiz bu maddeye dönüyorum. Elektronik ortamda kayıt tutulmasını sağlamayı reddetmek ?Biz elektronik kayıt istemiyoruz, biz modern bir sistem istemiyoruz.? demektir. Bu yaklaşımdan Parlamentonun kendisini korumasını arzu  ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.