Uzun tutukluluk ve adil yargılanma hakkı konusunda yaşanan hukuksuzlukların, insan hak ve onuruna yakışır şekilde bir an önce sonlandırılması hukukun gereğidir

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ve İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
YAZILI BASIN AÇIKLAMASITBMM tarafından çıkarılan, 3. Yargı Paketi olarak anılan Yasanın 97 ve 98. maddeleri, yargı organlarına, kişi hak ve hürriyetleri bağlamında çok önemli takdir olanakları sağlamış olmasına rağmen maalesef, Silivri Mahkemeleri, bu Yasayı adeta hiçe sayarak, aralarında milletvekillerimizin de bulunduğu bir çok değerli kişinin yargılamasını hukuksuz bir şekilde tutuklu olarak sürdürmektedir. Halbuki; bu yasa tutuklu yargılamanın istisnai olmasını ve eğer tutuklama devam edecekse tutuklama gerekçelerinin kesinlikle, somut olgulara dayanmasını öngörmektedir. Bu Yasa ayrıca Adli Kontrol müessesesi bakımından, üst sınırı kaldırarak en ağır cezayı gerektiren suçlarda bile alternatif tedbir olarak adli kontrolün uygulanmasına imkan sağlamıştır.
Buna rağmen, uluslararası hukukun kabul ettiği makul süre kavramını aşan ölçüde tutuklu yargılamaların halen devam ediyor olması, ülkemizin uluslararası düzeydeki konumunu da çok olumsuz etkilemekte; uluslararası toplantılarda, Türkiye ağır eleştirilere muhatap olmaktadır. Son olarak, ABD'li birçok bilim insanı; başta Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve öğretim üyeleri olmak üzere, Dünya Organ Nakili Derneği mevcut başkanı ve bir önceki başkanı, ABD Yanık Derneği eski başkanı ve ABD'nin birçok eyaletinden öğretim üyelerinin, ABD'nin Dışişleri Bakanı Sn. Hillary Clinton'a mektuplar gönderdiği ve bu mektuplarda  ABD Cerrahlar Koleji ve ABD Cerrahlar Derneği'nin "TEK TÜRK VE MÜSLÜMAN, ONURSAL ÜYESİ" olan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın herhangi bir somut gerekçe, delil göstermeksizin tutukluluğunun kabul edilemez olduğunu belirterek bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan yardım istedikleri öğrenilmiştir.
Uluslararası saygınlığı olan bilim adamlarının Türk yargısına güvenmek yerine ABD?li siyasilerden yardım istemesi Türkiye adına üzücü olduğu kadar düşündürücüdür de.
Uzun tutukluluk ve adil yargılanma hakkı konusunda yaşanan hukuksuzlukların, insan hak ve onuruna yakışır şekilde bir an önce sonlandırılması hukukun gereğidir.
Saygılarımla.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.