M. Akif Hamzaçebi'nin üniversite harçlarına ilişkin yazılı basın açıklaması

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VE
CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
YAZILI BASIN AÇIKLAMASI
(31.08.2012)Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer almasının, eğitim düzeyinin yükseltilmesi ile sağlanacağına kuşku yoktur. Eğitim devletin vatandaşlarına karşı yükümlülüğüdür. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi eğitimin tüm aşamalarının bedelsiz olmasını savunur.

Olanağı olmayan gençlerimizin ödeyemediği ve bu nedenle eğitim hakkından mahrum kaldığı, protesto edenlerin ise hapse girdiği ?Harçlar?ın kaldırılması konusu CHP?nin taahhütleri arasındadır. Bu açıdan siyasi iktidarın girişimini, CHP?nin belirlediği yolda ilerlemesi açısından olumlu buluyoruz.
Ancak hükümetin olumlu bir düzenleme yaparak yükseköğretimdeki harçları kaldırırken, ikinci öğretimdeki harçları kaldırmaması yanlış ve adaletsiz olmuştur.  İkinci öğretimde harçların kaldırılmaması eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.

Siyasi iktidarı bu ayrımcılıktan vaz geçerek, ikinci öğretim yapan öğrenciler için de harçları kaldırmaya çağırıyoruz.

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.