Hamzaçebi, İDO'yu sordu

CHP'Lİ HAMZAÇEBİ'DEN İDO SORUSU
04.07.2012 12:01


CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e, "Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararıyla İBB'ye, İBB tarafından da İDO'ya devredilen; iskele kaç adettir ve iskele ile hatların isimleri nelerdir?" diye sordu. ANKARA (ANKA)-CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e, "Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararıyla İBB'ye, İBB tarafından da İDO'ya devredilen; iskele kaç adettir ve iskele ile hatların isimleri nelerdir?" diye sordu.
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanlığı'na, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 6 Nisan 1987 tarihinde İstanbul Ulaşım ve Ticaret A.Ş.'yi kurduğunu, 2 Eylül 1988 tarihinde ise şirketin isminin İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(İDO) olduğunu ifade eden Hamzaçebi, şu soruları yöneltti:
"İBB 31 Mart 2011 tarihinde İDO A.Ş.'nin yüzde 100 hissesinin 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi açmış ve ihale en yüksek teklifi veren Ortak Girişim Grubu üzerine yapılmıştır.Bu bağlamda; Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31 Ocak 2005 tarih 2005/03 sayılı kararıyla İBB'ye, İBB tarafından da İDO'ya devredilen; iskele kaç adettir ve iskele ile hatların isimleri nelerdir? Yolcu ve araç taşıma vasıtaları kaç adettir ve adlarına göre, kapasite ve edinim bedelleri tutarları ne kadardır? Haliç Tersanesinin kurulu bulunduğu gayrimenkul kaç metrekaredir?
İDO veya İBB tarafından İDO'nun kuruluşundan özelleştirilinceye kadar kaç adet yolcu ve araç taşıma vasıtası edinilmiş; bunlar isimlerine göre hangi tarihte ne kadar bedel ödenerek alınmış ve kapasiteleri ne kadardır?
29 Şubat 2010 tarihinde yapılan ve İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kazanılan ihalenin; kapsamında hangi hat, iskele, terminal, tersane vb. ile araç ve yolcu taşıma araçları vardır ve yolcu ve araç taşıma araçlarının isimlerine göre edinim tarihleri ve bedelleri ile kapasiteleri nedir? Muhammen bedeli ne kadardır?İlanı yapılan yerel ve ulusal gazetelerin adları ve ilan tarihleri nedir?Katılan istekli sayısı kaçtır; firma isimlerine göre teklif ettikleri bedeller nelerdir ve ihale tutarı ne kadardır?
31 Mart 2011 tarihinde yapılan İDO A.Ş.'nin yüzde 100 hissesinin 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin; kapsamında hangi hat, iskele, terminal, tersane vb. ile araç ve yolcu taşıma araçları vardır ve yolcu ve araç taşıma araçlarının isimlerine göre edinim tarihleri ile bedelleri ve kapasiteleri ne kadardır? Sonrasında yapılan sözleşme kapsamında Danıştay'dan görüş ve İçişleri Bakanlığından izin alınmış mıdır, alınmadıysa gerekçeleri nelerdir? Sözleşmesinde İBB ile Ortak Girişim Grubunun hakları ve sorumlulukları ile yükümlülükleri sözleşme maddelerine göre nelerdir? Sözleşmenin yapılmasından sonra UKOME Kararına dayalı olarak işletmeci Ortak Girişim Grubu lehine veya aleyhine fiyat ayarlaması yapılmış mıdır, yapılmış ise bunların tarih ve sayıları ile içerikleri ve alınan karar örnekleri nelerdir?
İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İBB arasında yapılan ve İstanbul 10. Noterliğince onaylı 14 Mart 2011 tarih ve 05219 sayılı İntifa Hakkı Sözleşmesi ile İDO A.Ş.'nin yüzde 100 hissesinin 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 31 Mart 2011 tarihinde yapılan ihale sonrasında Ortak Girişim Grubu ile İBB arasında yapılan sözleşmenin onaylı birer örneğinin tarafıma sunulması." (ANKA)
(MG/HF)

Soru önergesinin metn için lütfen tıklayınız

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.