Genel Kurul Konuşmaları 22. Dönem

Genel Kurul Konuşmaları

22. Dönem

 

5. Yasama Yılı
01.10.2006 - 03.06.2007

İmar Bankası Bono Mağdurlarına İlişkin Kanun Tasarısının Geçici 1. Maddesi Üzerinde

24.05.07

İmar Bankası Bono Mağdurlarına İlişkin Kanun Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

24.05.07

Kamu Bankalarında Çalışanlarla İlgili Kanun Teklifinin 1. Maddesinde İhlas Finans Mağdurları ile İlgili Verilen Önerge Üzerinde

18.04.07

Kamu Bankalarında Çalışanlarla İlgili Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde CHP Grubu Adına

18.04.07

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 24. Maddesi Üzerinde

01.03.07

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 20. Maddesi Üzerinde

01.03.07

Konut Finansmanı Kanunu Tasarısının 24. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

21.02.07

Konut Finansmanı Kanunu Tasarısının 22. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

21.02.07

Konut Finansmanı Kanunu Tasarısının Tümü Üzerinde CHP Grubu Adına

20.02.07

 

Bankaların Özelleştirilmesiyle İlgili Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde

27.12.06

 

Kamu Sermayeli Bankalarla İlgili Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde

27.12.06

 

Kobilerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

an style="font-family: Calibri; color: #c00000;">26.12.06

 

2007 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 5. Maddesi Üzerinde

24.12.06

2007 Mali Yılı Hazine Bütçesi Üzerinde

18.12.06

4. Yasama Yılı
01.10.2005 - 28.09.2006

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 1. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

27.06.06

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde

27.06.06

 

Bütçe Kanununa Konulmaması Gereken Hükümleri İlgili Kanunlarına Taşıyan Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

22.06.06

 

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının 2. Bölümü Üzerinde

20.06.06

 

Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Tümü Üzerinde 2

13.06.06

 

Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Tümü Üzerinde

13.06.06

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

26.04.06

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

26.04.06

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Teklifin 7. Maddesi Üzerinde

29.03.06

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Teklifin 3. Maddesi Üzerinde

29.03.06

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Teklifin 2. Maddesi Üzerinde

29.03.06

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Teklifin 1. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

29.03.06

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Teklifin 1. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

28.03.06

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan Teklifin Tümü Üzerinde

28.03.06

 

Ek Ödeme Kanunu Tasarısının Ek 5. Maddesi Üzerinde

09.03.06

 

Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

08.03.06

 

Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 4. Maddesi Üzerinde

14.02.06

 

Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 4. Maddesi Üzerinde

08.02.06

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde

26.01.06

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 28. Maddesi Üzerinde

26.12.05

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 20. Maddesi Üzerinde

26.12.05

 

2006 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 5. Maddesi Üzerinde

25.12.05

 

2006 Mali Yılı Hazine Bütçesi Üzerinde

17.12.05

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 14. Maddesi Üzerinde

24.11.05

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

17.11.05

 

Anayasa?nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Öngören Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde

25.10.05

 

Bankacılık Kanununun Sn. Cumhurbaşkanı Tarafından Veto Edilen Maddelerinin Yeniden Görüşülmesi Sırasında 92. Madde Üzerinde

13.10.05

3. Yasama Yılı
01.10.2004 - 13.07.2005

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının Geçici 6. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

14.04.05

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 34. Maddesi Üzerinde

14.04.05

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 24. Maddesi Üzerinde

14.04.05

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 17. Maddesi Üzerinde

14.04.05

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 3. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

14.04.05

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 13. Maddesi Üzerinde

14.04.05

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 4. Maddesi Üzerinde

13.04.05

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 3. Maddesi Üzerinde

13.04.05

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

13.04.05

 

Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 30. Maddesi Üzerinde

16.03.05

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile İlgili Kanun Teklifinin 4. Maddesi Üzerinde

15.03.05

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile İlgili Kanun Teklifinin 1. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

15.03.05

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile İlgili Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde

15.03.05

 

Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

09.03.05

 

İl Özel İdaresi Kanununun Sn. Cumhurbaşkanı Tarafından Veto Edilen Maddelerinin Yeniden Görüşülmesi Sırasında 10. Madde Üzerinde

16.02.05

 

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 36. Maddesi Üzerinde

29.12.04

 

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 30. Maddesi Üzerinde

29.12.04

 

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 29. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

29.12.04

 

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 29. Maddesi Üzerinde

29.12.04

 

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 27. Maddesi Üzerinde

29.12.04

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 38. Maddesi Üzerinde

27.12.04

 

2005 Mali Yılı Gelir Bütçesi Üzerinde

27.12.04

 

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısının 4. Maddesi Üzerinde

08.12.04

 

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

08.12.04

2. Yasama Yılı
01.10.2003 - 26.09.2004

 

Bütçe Kanununa Konulmaması Gereken Hükümleri İlgili Kanunlarına Taşıyan Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

15.07.04

 

Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

09.07.04

 

Belediyeler Kanunu Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

01.07.04

 

Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

29.06.04

 

İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısının 54. Maddesi Üzerinde

23.06.04

 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 9. Maddesi Üzerinde

28.01.04

 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

28.01.04

 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

28.01.04

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

28.01.04

 

Motorlu Taşıtlar Vergisinde ve Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 48. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

25.12.03

 

Motorlu Taşıtlar Vergisinde ve Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 48. Maddesi Üzerinde

25.12.03

 

Motorlu Taşıtlar Vergisinde ve Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının 16. Maddesi Üzerinde

25.12.03

 

Motorlu Taşıtlar Vergisinde ve Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

25.12.03

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Tümü

25.12.03

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 49. Maddesi Üzerinde

23.12.03

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 45. Üncü Maddesi Üzerinde

23.12.03

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 4. Maddesi Üzerinde

23.12.03

 

Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2. Maddesi Üzerinde

17.12.03

 

Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

16.12.03

 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısının 75. Maddesi Üzerinde

10.12.03

 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısının 61. Maddesi Üzerinde

10.12.03

 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısının Tümü Üzerinde

10.12.03

 

2003 Yılı İçin Hazırlanan Ek Bütçe Kanunu Tasarısının Tümü Üzerinde

19.11.03

1. Yasama Yılı
14.11.2002 - 31.07.2003

 

2003 Yılı Bütçe Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasa Mahkemesince Yürürlüğünün Durdurulmasının Ardından Hazırlanan Tasarının Geçici 1. Maddesi Üzerinde

31.07.03

 

2003 Yılı Bütçe Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasa Mahkemesince Yürürlüğünün Durdurulmasının Ardından Hazırlanan Tasarının 7. Maddesi Üzerinde

31.07.03

 

2003 Yılı Bütçe Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasa Mahkemesince Yürürlüğünün Durdurulmasının Ardından Hazırlanan Tasarının Tümü Üzerinde

31.07.03

 

Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık Ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Geçici 1. Maddesi Üzerinde

30.07.03

 

Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık Ve İskân Bakanlığının Teşkilât Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

30.07.03

 

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 10. Maddesi Üzerinde

30.07.03

 

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

30.07.03

 

Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına Önerge ile Eklenen Yeni Madde Üzerinde

29.07.03

 

Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

29.07.03

 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Genel Kurulca Yeniden Görüşülmeye Açılan 2. Maddesi Üzerinde

29.07.03

 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Geçici 2. Maddesi Üzerinde

29.07.03

 

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Geçici 1. Maddesi Üzerinde

29.07.03

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

16.07.03

 

Hazine Arazilerinin Satışına İlişkin Kanun Tasarısının Komisyonca Yeniden Kabul Edilen 5. Maddesi Üzerine

03.07.03

 

Hazine Arazilerinin Satışına İlişkin Kanun Tasarısının 26. Maddesi Üzerinde

03.07.03

 

Hazine Arazilerinin Satışına İlişkin Kanun Tasarısının 4. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

02.07.03

 

Hazine Arazilerinin Satışına İlişkin Kanun Tasarısının 2. Maddesinde Verilen Önerge Üzerinde

02.07.03

 

Hazine Arazilerinin Satışına İlişkin Kanun Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

02.07.03

 

Hazine Arazilerinin Satışına İlişkin Kanun Tasarısının Tümü Üzerinde

02.07.03

 

Cumhurbaşkanınca Veto Edilen Vergi Barışı Kanununun Bazı Maddelerinin Yeniden Görüşülmesi Sırasında 3. Maddesi Üzerinde

17.04.03

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 22. Maddesi Üzerinde

09.04.03

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 16. Maddesi Üzerinde

09.04.03

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 1. Maddesi Üzerinde

09.04.03

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin Tümü Üzerinde

09.04.03

 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51. Maddesi Üzerinde

27.03.03

 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 50. Maddesi Üzerinde

27.03.03

 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 42. Maddesi Üzerinde

27.03.03

 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 9. Maddesi Üzerinde

27.03.03

 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 7. Maddesi Üzerinde

27.03.03

 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 5. Maddesi Üzerinde

27.03.03

 

2003 Mali Yılı Gelir Bütçesi Üzerinde

27.03.03

 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 6. Maddesi Üzerinde

16.03.03

 

Vergi Barışı Kanununun Sn. Cumhurbaşkanı Tarafından Veto Edilen Maddelerinin Yeniden Görüşülmesi Sırasında 5. Madde Üzerinde

25.02.03

 

Vergi Barışı Kanununun Sn. Cumhurbaşkanı Tarafından Veto Edilen Maddelerinin Yeniden Görüşülmesi Sırasında 1. Madde Üzerinde

20.02.03

 

Vergi Barışı Kanunu Tasarısının 10. Maddesi Üzerinde

16.01.03

 

Vergi Barışı Kanunu Tasarısının 5. Maddesi Üzerinde

16.01.03

 

Vergi Barışı Kanunu Tasarısının 3. Maddesi Üzerinde

16.01.03

 

Vergi Barışı Kanunu Tasarısının Tümü Üzerinde

16.01.03

 

2003 Mali Yılı Geçici Bütçe Kanun Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

26.12.02

 

Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 4306 Sayılı Kanun ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 2. Maddesi Üzerinde

19.12.02

 

Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 4306 Sayılı Kanun ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 1. Maddesi Üzerinde

19.12.02

 

Fındık ve Fındık Üreticilerinin Sorunları

13.12.02

 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.