AKP?nin temel değerlere karşıt tutumu milletten dönmeye mahkûmdur. AKP?ye bu tutumdan vazgeçmesini tavsiye ediyorum.

Sayın Diyanet İşleri Başkanı?nın kürtaj konusundaki ?fetva? niteliğindeki açıklamasından sonra, Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, Anayasanın Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini düzenleyen 136?ncı maddesindeki laiklik ilkesinden rahatsızlığını ifade etti. Yine bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4 Yasasına ilişkin olarak düzenlemeler yaptı. Bütün bunlar AKP?nin ?laiklik? ilkesiyle problemi olduğunu göstermektedir.

İnanç, düşünce ve ifade özgürlüğünün olduğu toplumlara/devletlere baktığımızda bunların hepsinin laik olduğunu görürüz. Laiklik özgürlüğü destekleyen ve onu güvence altına alan önemli bir ilkedir. Dünyada inanç, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olup da laik olmayan tek bir ülke yoktur.

Anayasanın 136?ncı maddesinde yer alan ve Diyanet İşleri Başkanlığı?nın laiklik ilkesine göre faaliyet göstereceğini düzenleyen hüküm, devletin din işlerine karışmaması yanında, dinin devlet işlerine karıştırılmaması anlamını da taşımaktadır. Ve yine laiklik hukuk kurallarının dini kurallara göre oluşturulmaması demektir. ?Ben laikliği değil, müdahaleci laiklik anlayışını eleştirdim? şeklindeki açıklamalar atılan adımı düzeltmeye yetmez. Zira laikliğin tek bir tanımı vardır.

Yaşadığımız süreçte başkanlık sistemi, kürtaj, Diyanet İşleri Başkanı?nın siyasi iktidarın tutumuna paralel tutum belirlemesi, Anayasanın 136?ncı maddesinin tartışmaya açılması gibi konuların devamında AKP?nin Anayasanın 3?üncü maddesinde yer alan laiklik ilkesini tartışmaya açmak istediği anlaşılmaktadır.

Laiklik de dahil olmak üzere Cumhuriyetin temel değerleri millete mal olmuştur. Bunlar aynı zamanda kişi hak ve özgürlüklerinin ayrılmaz bir parçasıdır. AKP?nin temel değerlere karşıt tutumu milletten dönmeye mahkûmdur. AKP?ye bu tutumdan vazgeçmesini tavsiye ediyorum.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.