Hamzaçebi, Başbakana Turup'u sordu

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına aşağıda yer alan soru önergesini verdi.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 15.10.2004?de ?kent ormanı ve mesire yeri? ilan edilen Trabzon ili Araklı ilçesi Hürriyet Mahallesi sınırlarındaki Turup Mevkii daha sonra yine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çöp toplama alanı olarak kullanılmak amacıyla 31.11.2006?da Trabzon-Rize Katı Atık Birliğine 49 yıllığına kiralanmıştır. Ancak daha önce askeri tatbikat ve atış alanı olarak kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı?na tahsis edilmiş olması nedeniyle çıkan ihtilaf sonunda söz konusu alan 6831 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre orman alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü?nün 28.07.2008 tarihli ve 46360 sayılı yazısı ile Orman Genel Müdürlüğü?ne tahsis edilmiştir. Diğer yandan bu alan Kültür ve Turizm Bakanlığı?nın 02.11.2006 tarihli yazısı üzerine 20.11.2006 tarihli ve 2006/11264 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de ?turizm merkezi? olarak ilan edilmiş ve Karar 08.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Bu bağlamda;
1.    Gerek sivil toplum örgütlerinin gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığının Nisan 2010?da Araklı Belediye Başkanlığına ilettiği çöp toplama alanının Turizm Merkezi içerisinde kalması nedeniyle turizm faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğine dair görüşü ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Trabzon İl Koordinasyon Kurulu?nun görüşü ve yıllardır o topraklarda yaşayan belde halkının çöp toplama alanı olarak belirlenmesine karşı olduğu bir alanda ısrar edilmesinden nasıl bir rasyonel fayda beklenmektedir?
2.    Belde halkının ve sivil toplum örgütlerinin tepkilerine adeta kulak tıkayarak yapılan bir işlemin belde için kabul edilebilir bir durum olduğunu düşünüyor musunuz?
3.    Çöp toplama yeri olarak belde şehir merkezine yakın, kıyıda yer alan ve muhteşem bir doğal güzelliğe sahip, adeta beldenin akciğerleri olan bir alanın belirlenmesinin özel bir nedeni var mıdır?
4.    Çöp toplama alanı olarak turizm merkezi olma potansiyeli olmayan, şehir merkezinden ve kıyıdan uzakta bir alanın belirlenmesi seçeneğinin gündeme getirilmemesinin gerekçesi nedir?

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.