Türkiye Cumhuriyeti üniter yapıya sahip, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olup resmi dili Türkçe?dir. Millete mal olmuş bu ilkeler Cumhuriyet Halk Partisi olarak vazgeçilmezlerimizdir.

Siyasi Partiler Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin olarak TBMM Başkanlığına sunduğumuz yasa teklifinin kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olduğu görülmüştür. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Bilindiği gibi 10.4.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5980 sayılı Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun değiştirilerek Türkçe dışındaki dillerde propaganda yapılması serbest bırakılmıştır.  Yani 10 Nisan 2010 tarihinden bu yana muhtarlık seçimleri de dahil olmak üzere tüm seçimlerde Türkçe dışındaki dillerde propaganda yapılması serbesttir. Bizim teklifimizde bu konuda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Teklifimiz, 10.4.2010 tarihinden bu yana var olan bir uygulamanın Siyasi Partiler Kanununda yer alan bazı hükümlerle olan çelişkisinin ortadan kaldırılmasına yöneliktir.  Teklifle, var olan propaganda serbestisine ek olarak, siyasi partilerin aday adaylarının önseçim çalışmaları ile kongre çalışmaları ve diğer toplantılarında 298 sayılı Kanunda olduğu gibi Türkçe?nin kullanılması esası getirilerek, Türkçe dışındaki diğer dillerin de kullanılmasının önündeki engel kaldırılmıştır. Teklifimizin bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti üniter yapıya sahip, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olup resmi dili Türkçe?dir.  Millete mal olmuş bu ilkeler Cumhuriyet Halk Partisi olarak vazgeçilmezlerimizdir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. M. Akif HAMZAÇEBİ                                              Muharrem İNCE
İstanbul Milletvekili                                            Yalova Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili                                      CHP Grup Başkanvekili

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.