Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na iptal istemi

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na iptal istemi -CHP kanunun bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

21.03.2012 11:50

ANKARA (A.A) - CHP, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
CHP Grup Başkanvekilleri Emine Ülker Tarhan ve Akif Hamzaçebi, Anayasa Mahkemesi'ne gelerek, dava dilekçesini sundular.
Gazetecilere açıklama yapan Tarhan, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını belirterek, kanunun seçimin geri bırakılmasına ilişkin 5, adayların görevden ayrılmasına ilişkin 11, propaganda ve seçimin yargı denetiminde yapılmasına ilişkin 13, adaylara yardıma ilişkin 14. maddeleri ile 21. maddesindeki ''Meclis Başkanı tarafından tutanak verilmesi'' ibaresi ve Cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıl olacağına ilişkin geçici 1. maddesinin iptalini istediklerini bildirdi.
Tarhan, ''Bu maddelerin Anayasa'ya aykırılık dayanakları hepsinin ayrı ama genel olarak Anayasa'nın hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2, kaynağını Anayasa'dan almayan hiçbir yetkinin kullanılamayacağına ilişkin 6, kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10, Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayacağına ilişkin 11, seçme ve seçilme hakkına ilişkin 67, Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin 101, Cumhurbaşkanının seçim yöntemine ilişkin 102, Anayasa'nın değiştirilmesine ilişkin 175. maddesine aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk'' diye konuştu.

-Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasa teklifi tartışmaları-

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasına ilişkin yasa teklifi ile ilgili görüşmelerde yaşanan tartışmaları değerlendirdi.
Hamzaçebi, şunları kaydetti:
''TBMM'nin Sayın Başkanı, Milli Eğitim Komisyonu'nda hukuksuz bir şekilde görüşülen, muhalefet milletvekillerinin söz talebini dikkate almayan bir ortamda kabul edilmiş gibi işlem yapılan kanun teklifinin Meclis Başkanlığı tarafından Komisyon'a iade edilmesine yönelik CHP tarafından kendisine yapılan başvuruyu görevini yapmaksızın TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nun Sayın Başkanı'na iade etmiştir. Biz Sayın Meclis Başkanından pazar günkü oturumda muhalefet milletvekillerine söz hakkı tanınmamış olması nedeniyle içtüzüğe aykırı olan bu durumun giderilmesini ve teklifin 7. maddesinden itibaren görüşmelerin yeniden yapılmasını talep etmiştik.''
Komisyon'da CHP milletvekilleri ve Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin tutanaklara da yansıyan söz talepleri olduğunu belirten Hamzaçebi, şöyle konuştu:
''Sayın Meclis Başkanı, Komisyon Başkanı'na 'CHP'nin iddialarını inceleyin' şeklinde bir yazı yazarken Sayın Muharrem İnce'nin tutanaklara geçmiş söz taleplerinden hiç söz etmemiştir. Sayın Başkan bizim talebimizi dahi Komisyon Başkanına eksik şekilde bildirmiştir. Belki Sayın Başkan, CHP Grubunun yazısını, 'ben komisyon başkanlığına ilettim' diyebilir ama kendisinin imzaladığı yazıda iddiaları özetlerken bizim çok kuvvetli olan bu delilimize yer vermemiştir. Burada dahi Sayın Meclis Başkanı, görevini yapmamıştır.''
İddialarla ilgili inceleme makamının Meclis Başkanlığı olduğunu belirten Hamzaçebi, ''Komisyon Başkanlığı'na bizim talebimizi iletmiş olması onun görevini yaptığı anlamına gelmez. İddiaların incelenme makamı Komisyon Başkanlığı değildir. İddialarımızı Meclis Başkanı inceleyecek ve karar verecektir.'' dedi.
Meclis Başkanı'nı göreve davet ettiğini kaydeden Hamzaçebi, ''Komisyon Başkanı'nın yazısı ne olursa olsun bu teklif, TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda 7. maddeden itibaren görüşülmek zorundadır. Aksi takdirde Sayın Meclis Başkanı, hukuksuzluğa ortak olmuş olacaktır.''ifadesini kullandı.
(AS-FT-EC)


Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.