AKP'nin 4+4+4'lük Teklifi çocukların görüşü alınmadan hazırlanmıştır

AKP?NİN 4+4+4?LÜK TEKLİFİ
ÇOCUKLARIN GÖRÜŞÜ ALINMADAN HAZIRLANMIŞTIR

ARTIK ?HAYDİ KIZLAR OKULA? DEĞİL
?HAYDİ KIZLAR EVE? ?ERKEK ÇOCUKLAR DA TAMİRHANEYE?

1997-1998 öğretim yılından bu yana milli eğitim sistemimizin en temel kazanımı sekiz yıllık zorunlu temel eğitimdir. Bu proje ile 6-13 grubunda okullaşma oranı 1998 yılından bu yana yüzde 85?ten yüzde 98?e yükselmiştir. Bu seviye son derece önemlidir. AKP?nin şimdi getirmiş olduğu Teklif ise zorunlu temel eğitimi 4+4+4 formülü ile parçalamaktadır. Bu çerçevede ilk dört yıllık zorunlu eğitimden sonraki ikinci dört yıllık dönem için evde eğitim (açık öğretim) ile okula gitmemenin yolu açılmaktadır. Bunun anlamı sekiz yıllık eğitimin ilk dört yılı zorunlu olacak, ikinci dört yıllık dönemde ise okula gitmeden evde eğitim ile okuldan mezun olunabilecektir.
?     Bu proje Türkiye şartlarında kız çocuklarının okula gitmemesiyle sonuçlanacaktır. AKP?nin 2003 yılında uyguladığı ?Haydi Kızlar Okula? projesi şimdi bu Teklif ile ?Haydi Kızlar Eve? projesine dönüşmüştür.

TEKLİFİN DİĞER SAKINCALI DÜZENLEMELERİ DE ŞÖYLEDİR:
?    Çıraklık yaşı 11?e indirilmek suretiyle çocuk işçiliğinin önü açılmaktadır. Bu Türkiye?nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır.
?    ?Sekiz yıllık zorunlu eğitim?in diğer önemli bir kazanımı çocuk yaştaki (16 yaş grubundaki) evlilikleri önlemiş olmasıdır. AKP?nin 4+4+4?lük Teklifi ise çocuk yaştaki evliliklerin önünü açmaktadır. Bu ÇOCUK GELİNler demektir. Sonucu, sosyal problemler yanında çocuğun eğitimden kopması ve okullaşma oranında düşüş olacaktır.
?    Türkiye?nin de tarafı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukları anne ve babanın evladı olarak değil, bir ?insan? ve ?çocuk? olarak hakların öznesi kabul etmektedir. Bu sözleşmeye göre çocuklar görüşlerini serbestçe ifade etme, kendilerini ilgilendiren konularda görüşlerinin alınmasını isteme haklarına sahiptir. Teklif çocukların görüşlerini almamıştır. Bu nedenle ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİ ALINMALIDIR.
?    İlköğretimde evde eğitim (açıköğretim) çocuğun okuldan kopmasına neden olacak, onun sosyalleşmesini engelleyecek ve toplumdan dışlanmasına yol açacaktır.
?    İkinci dört yıllık dönemde farklı okul türleri olacağından çocuklar ikinci sınıftan itibaren dersaneye gitmek zorunda kalacaktır. Bu durum erken yaşta bir sürü sınav demektir.
?    Türkiye?de eğitimin en önemli sorunu FIRSAT EŞİTLİĞİnin olmayışıdır. Teklif bu konuda herhangi bir iyileştirme getirmemektedir.

Teklifte okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi konusunda hiçbir düzenleme bulunmamaktadır.
Teklifin görüşmeleri ertelenmeli, sivil toplumda tartışılmalı ve ihtiyaçlar doğrultusunda toplumsal uzlaşmayla yeniden düzenlenmelidir. 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz mağazasında geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.