Öğrenim kredileri ve yurtlar ile ilgili kanun teklifi

Akif Hamzaçebi öğrenim kredileri ve yurtlar ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdi.

Kanun Teklifi metni için lütfen tıklayınız

Mevcut duruma göre;

1-Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi işe girmese de kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorunda idi. Bu süre, 1 er yıllık sürelerle TEFE uygulanmak suretiyle uzatılabilmekteydi.  Ancak askerlik süresince TEFE uygulanmadan borç askerlik süresince ertelenmekteydi.
2-Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundaydı.Bu süre en fazla 1 yıl uzatılabilmekteydi.
3-Halen, öğrenci borcuna, TEFE değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarda ilave borç eklenmektedir.

Kanun Teklifi ile;

1-Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal eğitim süresinin bitiminden ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi bir işe girdikten 1 yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde kuruma ödemesi olanağı getirilmiştir. Ayrıca, işe başladıktan sonra, iş akdinin sona ermesi halinde yeni bir iş akdi imzalanıncaya kadar ve askerlik süresince TÜFE uygulanmaksızın borç ertelenebilecektir.Borçludan tahsil edilecek tutar, verilen kredinin 2 katını hiçbir zaman geçemeyecektir.
2-Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi işe girdikten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve üç aylık dönemler halinde ödeme olanağı getirilmiştir. Bu sürenin TÜFE uygulanmaksızın 5 yıla kadar uzatılmasına olanak sağlanmıştır.
3-Kanun Teklifine göre borca TÜFE değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutarın en fazla yarısı kadar faiz ilave edilebilir.
4-Yasaya eklenen geçici madde ile 6111 sayılı Yasa?dan faydalanarak borcunu yeniden yapılandırmış olanlar da bu Kanun hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.