AKP?nin yeni yıl paketinde demokrasi değil zorbalık var

AKP?NİN YENİ YIL PAKETİNDE DEMOKRASİ DEĞİL ZORBALIK VAR

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ve CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ
31.12.2011


Öncelikle Uludere?de hayatını kaybeden otuzbeş vatandaşımıza Allah?tan rahmet; yakınlarına, ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Araştırma ve soruşturmaların en kısa sürede tamamlanıp, sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması en büyük arzumuzdur.
AKP Grup Başkanvekilleri tarafından verilen TBMM İçtüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin Teklif, bir yandan yeni oluşturulan bakanlıklara paralel olarak TBMM?de yeni ihtisas komisyonları kurulmasını önerirken, diğer yandan muhalefetin konuşma hakkını kısıtlayan, yasama organının yürütme üzerindeki denetimini sınırlayarak onu sembolik hale getiren düzenlemeleri kapsamaktadır.
Önerilen düzenlemeler ana hatlarıyla şunlardır:
1.    Mevcut uygulamada Salı günleri Genel Kurul gündemi tümüyle sözlü sorular ve bunların cevaplandırılması yoluyla yasama organının yürütme üzerindeki denetimine ayrılmış iken, Teklife göre bu süre en çok iki saat olacaktır. Hükümet kendisine soru sorulmasını istememektedir.
2.    İhtisas komisyonları tasarı veya tekliflerin bütün ayrıntılarıyla tartışıldığı ve konuyla ilgili bütün toplum kesimlerinin dinlenildiği yerdir. Bu nedenle komisyonlarda önerge sınırlaması yoktur. Teklif ise her üye için bir önerge şeklinde sınırlama getirmektedir. Hükümet muhalefetin herhangi bir önerisine ihtiyaç duymamaktadır.
3.    Mevcut İçtüzüğe göre Genel Kurulda her üye ?karar yeter sayısı? isteyerek görüşmelerde yeterli sayıda milletvekili olup olmadığını kontrol olanağına sahipken, Teklif bunu ortadan kaldırarak karar yeter sayısını en az onbeş milletvekilinin isteyebilmesi şartını getirmektedir. AKP bu yolla Genel Kurula devam etmeyip tembellik yapmak istemektedir. 
4.    Teklif ile muhalefet partilerinin kendi gündemlerinde olup da hükümetin gündeminde olmayan tasarı ve teklifleri Genel Kurula getirmesi olanağı engellenmektedir.
5.    Genel Kurulda muhalefet partilerinin kendi önerileri üzerindeki konuşma süreleri azaltılmaktadır.

Bütçe görüşmeleri geçen hafta sona erdi. Bütçe üzerinde CHP Grubu adına yaptığım konuşmada ?AKP?nin her yeni hükümetinin öncekine kıyasla daha otoriter ve daha baskıcı olduğunu? ifade etmiştim. İçtüzük değişiklik Teklifi bu görüşümü doğrulamaktadır.
AKP, ?konuşmayan?, ?cici?, ?uslu? muhalefet istiyor. AKP görüşünü ifade etmesi için muhalefete birkaç cümleyi yeterli görürken, kendisine sınırsız bir iktidar alanı yaratmaktadır.
AKP, hükümeti üzmeyecek bir muhalefet istemektedir.
AKP, ?vur eline, ekmeğini al? türünden bir muhalefet istemektedir.
Demokrasi çoğunluğun dediğinin olduğu değil, azınlığın haklarının korunduğu rejimin adıdır. AKP?ye göre ise çoğunluk haklıdır. Bu anlayışa ?çoğunluğun zorbalığı? denir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. 
2005 yılında temel yasa düzenlemesini İçtüzüğe yerleştirmek suretiyle muhalefetin konuşma hakkını kısıtlayan AKP, şimdi muhalefetin kalan konuşma haklarına gözünü dikmiştir.
Kanun Hükmünde Kararnamelerle parlamentoyu devre dışı bırakan hükümet, arta kalan zamanı da muhalefetin elinden almak istemektedir.
AKP bu düzenlemesi ile kendisi için demokrasinin ?amaç? değil ?araç? olduğunu ortaya koymuştur.
Demokrasiyi oyun olarak gören AKP için siyasi partiler, seçim, parlamento gibi kurumlar bu oyundaki oyuncaklardır.
AKP uzlaşmaya inanmayan ve bunu istemeyen bir partidir. Ocak 2011?de parlamento uzlaşmanın güzel bir örneğini vermiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununun da içinde olduğu beş önemli Kanun, toplamda ise 3000?e yakın madde uzlaşma ile üç günde yasalaştırılmıştır. Böyle bir yol mevcutken getirilen bu İçtüzük değişikliği Teklifi ?sizlerle hiçbir şekilde uzlaşma arayışına girmek istemiyorum?un itirafıdır.
Yine bu Teklif Uzlaşma Komisyonunca yürütülmekte olan Anayasa Değişikliği çalışmalarının AKP?nin gözünde göstermelik olduğunu ortaya koymaktadır.
CHP bu İçtüzük değişikliğini kabul etmeyecektir.
AKP hangi düzenlemeyi getirirse getirsin bütün otoriter hükümetlerin başına gelen AKP?nin de başına gelecektir. AKP ilk seçimde yıkılıp gidecektir.
Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en iyi dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu güzel bir yıl dilerim.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.