Siyaset dürüstlük ister. Siyaset söylediklerinin, yaptıklarının arkasında durmayı gerektirir

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ M. AKİF HAMZAÇEBİ'NİN

26.12.2011 TARİHLİ BASIN TOPLANTISI METNİ

Siyaset dürüstlük ister, siyaset insanın söyledikleri ve yaptıklarının arkasında durmasını gerektirir. İnsan yaptıklarının arkasında durmayıp yanlış yaptığını düşündüğü konularda sorumluluğuna başka kişileri ortak etmeye çalışıyorsa siyaset yapmamalı. Siyaset yapmak dik durmayı gerektirir. İnsan arkasında duramayacağı, savunamayacağı şeyleri yapmamalı.

Milletvekillerinin özlük haklarına ve statülerine ilişkin olarak Sayın Meclis Başkanın başkanlığında siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde milletvekili emekli maaşına zam yapılması yönünde Parlamenterler Birliğinden gelen talebi Cumhuriyet Halk Partisi olarak uygun görmedik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuya özellikle hassasiyet gösteriyor; milyonlarca emeklinin maaşında artış yapılmazken milletvekili emekli maaşına zam yapılmasını uygun görmüyordu. Ben de bu çerçevede CHP?nin bu konudaki olumsuz görüşünü diğer siyasi partilerin grup başkanvekillerine ve Sayın Meclis Başkanına ben bildirdim.

Bu çerçevede, yani milletvekili emekli maaşına herhangi bir zam gelmeyecek şekilde milletvekili emekli maaşlarının; emekli başbakan ve meclis başkanında olduğu gibi cumhurbaşkanı emekli maaşının belli bir yüzdesi olarak ifade edilmesi ve yeni-eski milletvekili maaşları arasındaki farkın giderilmesi, milletvekili emekli maaşlarına ise herhangi bir zam yapılmaması yönündeki görüşümüzü açık bir şekilde diğer siyasi partilerin grup başkanvekillerine ve sayın Meclis Başkanına bildirdim. Bu görüşümüzü ayrıca görüşmelerde bulunacak olan Grup Başkanvekilimiz Sayın Emine Ülker Tarhan ve Plan ve Bütçe Komisyonu sözcümüz Sayın Mevlüt Aslanoğlu?na bildirdim.

Meclis Başkanının başkanlığındaki Bu görüşmelerde mutabık kalınan konularda hazırlanacak önergeleri siyasi partilerin meclis başkanlık divanındaki temsilcilerinin imzalaması kararlaştırıldı. Bu çerçevede Tanju Özcan?ı aradım. Genel Başkanımızın uygun gördüğü düzenlemeleri kendisine anlattım. Bu yönde hazırlanacak önergeleri imzalamasını kendisinden istedim. Milletvekili emekli maaşına zam yapılmasını ise genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu?nun uygun görmediğini kendisine açıklıkla ifade ettim. Öyle ?sen gençsin, seni etkilemiyor o nedenle sen imzala? gibi bir beyanım da olmadı.

Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında Sayın Emine Ülker Tarhan ve Sayın Mevlüt Aslanoğlu zaman zaman beni aradılar. Emekli maaşlarında artış getirmeyen önerge ile ilgili görüşümü sordular. Daha önceki görüşmemizde ifade ettiğim gibi maaşlarda artış getirmeyen bu önergeye destek vermemiz gerektiğini söyledim. Milletvekili emekli maaşlarında artış getiren önerge ile ilgili beni aradıklarında da buna karşı olduğumuzu destek vermememiz gerektiğini ifade ettim.

Ayrıca önergeleri parti adına imzaladığını söyleyen bir milletvekilinin önergeler hazırlanıp geldiğinde imzalamadan önce grup başkanvekiline sorup onun onayını aldıktan sonra imzalaması gerekir. Tanju Özcan bu konuda beni hiç aramadığı gibi Sayın Emine Ülker Tarhan?dan aldığım bilgiye göre onu da aramamıştır.

Tanju Özcan 24.12.2011 cumartesi akşam saatlerinde beni telefonla arayarak AKP?den bir grup başkanvekili ile yaptığı görüşmede AKP?li bir grup başkanvekilinin CHP?den bir milletvekili ile görüştüğünü kendisine söylemesi üzerine milletvekili emekli maaşı zammı önergesine imza attığını söyledi. Özcan?ın bana ifade ettiği ancak kamuoyu ile paylaşmayarak kamuoyuna karşı beni sorumlu kılmaya yönelik tutumunu gösteren bu bilgiyi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekiliyim. Genel Başkanın TBMM?deki vekili olarak benim Genel Başkanın talimatlarını farklı bir şekilde aktarmam, uygulatmam söz konusu olamaz. Genel Başkanımızın talimatını, görüşünü diğer siyasi parti gruplarına, Sayın Meclis Başkanına, bizim grup başkanvekilimiz Sayın Emine Ülker Tarhan?a ve Plan ve Bütçe Komisyonu sözcümüz Sayın Mevlüt Aslanoğlu?na olduğu gibi aktarıp önergelere imza atacak milletvekiline farklı şekilde bildirmem söz konusu olamaz. Böyle bir tutum benim siyaset anlayışıma ve hayat çizgime aykırıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Saygılarımla.


 

 

Milletvekilleri emekli maaşlarında yapılan düzenleme -CHP Grup Başkanvekili Tarhan: -''Katıldığımızı belirttiğimiz önerge; yeni ve eski milletvekilleri arasındaki maaş farkının giderilmesine ilişkindir''

-''Fahiş artış yaratan önergeye CHP kurumsal olarak ret oyu vererek karşı duruşunu sergilemiştir ve karşı koymaya da devam edecektir. Yasalaşma sürecini dikkatle takip ediyoruz''

-CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi: -''(Tanju Özcan'ın 'Hamzaçebi imzala dedi, imzaladım' sözleri) Siyaset dürüstlük ister. Siyaset söylediklerinin, yaptıklarının arkasında durmayı gerektirir''

-''Sayın Özcan bana 'Bir AKP Grup Başkanvekili bir CHP ile görüştüğünü söyleyerek imzalamamı istedi. Ben de onun üzerine imzaladım' dedi''

26.12.2011 14:13

TBMM (A.A) - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, milletvekillerinin emekli maaşlarında yapılan düzenlemede katıldıkları önergenin yeni ve eski milletvekilleri arasındaki maaş farkının giderilmesine ilişkin olduğunu belirterek, ''Fahiş artış yaratan önergeye CHP kurumsal olarak ret oyu vererek karşı duruşunu sergilemiştir ve karşı koymaya da devam edecektir. Yasalaşma sürecini dikkatle takip ediyoruz'' dedi.
CHP Grup Başkanvekilleri Emine Ülker Tarhan ve Akif Hamzaçebi basın toplantısı düzenledi.
Milletvekili emekli maaşlarıyla ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin, ''CHP'nin böyle bir gece yarısı önergesine katıldığına şaşırmak hakkınız ve bunu olumlu bir şey olarak değerlendiriyorum'' diyen Tarhan, çünkü CHP'nin böyle olumsuz bir çalışmanın içinde olmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti.
Gece yarısı önergesine destek vermeyerek CHP'nin haysiyetli bir duruş sergilediğini dile getiren Tarhan, ''Tutanaklarda yer alan, katıldığımızı belirttiğimiz önerge; beşinci maddeye ilişkin olup bir nevi intibak, yani yeni ve eski milletvekilleri arasındaki maaş farkının giderilmesine ilişkindir'' dedi.
Fahiş bir artış yaratan önerge geldiğinde, yeni bir madde ihdası olduğundan komisyona üye vermediklerini, salonu terk ettiklerini ve bir kişi hariç bütün milletvekillerinin ret oyu kullandığını belirten Tarhan, kendisinin de ret oyu kullandığına ilişkin pusulayı gösterdi.
Tarhan, ''Hala bu konunun gündemde tutulmasını anlayamıyorum. Peki bu çalışmayı yapanlar ve kabul oyu kullananlar kimler, bunu sorgulamak lazım. Neden bu konu irdelenmiyor- Ben kişisel olarak ve CHP kurumsal olarak ret oyu vererek karşı duruşunu net olarak sergilemiştir ve karşı koymaya da devam edecektir. Yasalaşma sürecini dikkatle takip ediyoruz'' diye konuştu.

-''Uygun görüş vermedik''-

CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi de bu düzenleme gündeme geldiğinde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında, grup başkanvekilleri olarak bir toplantı yaptıklarını ve CHP'yi temsilen kendisinin katıldığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı öncesinde kendisine ifade ettiği ''milyonlarca emeklinin maaşına artış yapılmazken milletvekili emekli maaşına zam yapılması yönündeki bir talebin kabul edilemeyeceği'' görüşünü toplantıda dile getirdiğini aktaran Hamzaçebi, şunları söyledi:
''TBMM Başkanının emekli olması halinde maaşının Cumhurbaşkanı emekli maaşının belli bir yüzdesi olarak ifade edilmesiyle ilgili maddeye 'milletvekili emekli maaşında da belli bir yüzde şeklinde bir düzenleme yapılabilir' dedik ancak bu yüzde hiç bir zaman milletvekili emekli maaşında artış meydana getirmeyecektir, sadece usulü bir düzenlemedir. Bu çerçevede eski ve yeni milletvekilleri arasındaki maaş farkının giderilmesi şeklinde bir düzenlemeye de uygun görüş verdik. Bunun dışında milletvekili emekli maaşında artışa yol açacak bir düzenlemeye CHP olarak uygun görüş vermedik. Bu görüşümüzü toplantıda bildirdim.
Yine Başkanlık Divanındaki temsilcilerin, mutabık kalınan önergeleri imzalaması yönünde bir görüş benimsendiği için ben de Tanju Özcan'ı aradım ve bunları kendisine aynen ifade ettim. Sayın Genel Başkanımızın görüşünü kendisine aynen ifade ettim. Bu görüşümü sayın Tarhan ve sayın Mevlüt Aslanoğlu'na ifade ettim.
Görüşmeler bu çerçevede sürerken önergeler verildiği sırada sayın Tarhan beni aradı tekrar teyit alma ihtiyacı duydu. Yüzde 42'lik oranın ifade edildiği önergeyle ilgili görüşümü sordu. Daha önceki görüşümü ifade ettim ve CHP olarak 'evet' dediğimizi söyledim. Milletvekili emekli maaşına artış getiren önergeyle ilgili olarak da sayın Tarhan beni yine aradı ve yine olumsuz görüşümüzü ifade etim ve kendisi önergeye destek vermedi.
Sayın Tanju Özcan, bugün bir kaç gazetede benim ismimi vermek suretiyle 'Hamzaçebi imzala dedi, imzaladım' şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Siyaset dürüstlük ister. Siyaset söylediklerinin, yaptıklarının arkasında durmayı gerektirir. Bir kimse bir konuda yanlış yaptığını düşünüyorsa yapılması gereken bu yanlışın sorumluluğuna başkalarını ortak etmek değil, bu yanlış nedeniyle çıkıp açıkça partiden ve kamuoyundan özür dilemektir. Sayın Özcan, Cumartesi akşam beni aradı konuyu gündeme getirdi. Bana 'sen imzala dediğin için imzaladım' dedi tekrar. Kendisine 'hayır' dedim. Ben size emekli maaşına zam getiren önergeyi imzalamamanız gerektiğini söyledim açıklıkla. Bunun üzerine bana verdiği cevap ilginç; Bana 'Bir AKP Grup Başkanvekili bir CHP ile görüştüğünü söyleyerek imzalamamı istedi. Ben de onun üzerine imzaladım' dedi. Bu diyaloğu bana aktardı.
Sonuç olarak CHP'nin milletvekili emekli maaşı artışına ilişkin önergede milletvekillerinin kişisel tutumu dışında hiç bir şekilde desteği söz konusu değildir. Herhangi bir şekilde ima yoluyla olsa dahi böyle bir destek söz konusu değildir.
Grup başkanvekillerinin diğer siyasi parti grup başkanvekillerine, Meclis Başkanına, kendi arkadaşlarına aynı şeyi söyleyip de bir milletvekiline farlı şey söylemesi düşünülemez. Ben bunu kendi hayat çizgimle, siyasi anlayışımla bağdaştıramam. Bana uygun bir davranış biçimi değildir.''
Bir gazetecinin, ''Bunu ilk gündeme getiren sayın Muharrem İnce oldu. Fakat grup yönetiminin buna karşı olduğunu söylüyorsunuz. Grupta bir anlayış farklılığı mı var-'' sorusu üzerine Tarhan, ''Kurumsal olarak bakış açımızı söyledim. Kişisel görüşlerle ilgili değerlendirme yapamam'' dedi.
(ALP-KUD)

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.