2/B Barışı Kanunu Teklifimizi TBMM Başkanlığına verdik

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ve CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ M. AKİF HAMZAÇEBİ ve CUMHURİYET HALK PARTİLİ 106 MİLLETVEKİLİNİN İMZASIYLA
TBMM BAŞKANLIĞINA
2/B BARIŞI KANUN TEKLİFİ
VERİLDİ

Kanun Teklifinin metni için lütfen tıklayınız

Kamuoyunda ?2/B arazileri? olarak bilinen ve 1982 Anayasası?na göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu?nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarılmış olan arazilerin mülkiyetine ilişkin problemler uzunca bir süreden beri ülkemizin gündeminde. Ülkemizde halen 2/B kapsamında yaklaşık 413.000 hektar büyüklüğünde bir arazi mevcut.
Seçim sürecinde ?2/B Barış Projesi ile 30 yıllık 2/B Sorunu bitecek herkes rahat bir nefes alacak? demiştik. Şimdi ise 2/B arazileri ile ilgili 2/B Barışı Kanun Teklifimizi 25.11.2011 Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdik.

2/B BARIŞI KANUN TEKLİFİNE GÖRE:

?    2/B ARAZİSİNDE BİNASI OLANLAR ve
TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLAR ile
?    ORMAN KÖYLÜLERİMİZ
KULLANDIKLARI ARAZİNİN TAPUSUNU ALACAK

Devir bedeli,
1.    2/B alanlarında yapısı olan vatandaşlarımıza yapının oturduğu arazinin tapusu
?    Konut yapılarında belediyelerin belirlediği emlak vergisi değeri (aynı büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içinde başka bir konutu olması halinde rayiç bedel yani piyasadaki alım satım bedeli)
?    Esnafın işyeri olarak kullandığı binalarda emlak vergisi değeri
?    Diğerlerinde rayiç bedel
2.    Tarım-hayvancılık amaçlı kullanılan araziler emlak vergisi değeri
3.    Orman köylülerinin kullandığı arazi bedelsiz olarak
4.    Devlet tarafından daha önce satıldığı halde sonradan 2/B olduğunun anlaşılması nedeniyle tapuları iptal edilen yerler bedelsiz olarak
5.    Eskiden beri vatandaşlarımızın tapulu arazisi olduğu halde, daha sonra 2/B olduğu gerekçesiyle tapuları iptal edilen yerler eski sahiplerine emlak vergisi değerinin yarısı üzerinden
devredilecektir. 

Diğer unsurlar,
?    Üzerinde yapı bulunmadığı gibi tarımsal amaçla da kullanılmayan arazilerden ağaçlandırılarak ormana dönüştürülmesi mümkün olanlar Orman Genel Müdürlüğü?ne tahsis edilecektir.
?    Satış bedeli 5 yıla kadar taksitle ödenebilecektir.
?    Satıştan elde edilen gelirin
?    Yüzde 40?ı orman köylülerinin kalkınması ile orman alanlarının ıslahı ve yeni orman alanlarının oluşturulması,
?    Yüzde 30?luk kısmı gecekondu bölgeleri ve 2/B arazileri üzerindeki yerleşim yerlerinin altyapısının yapılması ve iyileştirilmesi ile şehirlerdeki yapıların depreme karşı güçlendirilmesi,
?    Yüzde 30?luk kısmı ise hayvancılığın desteklenmesi ile Devlet üniversitelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi
için kullanılacaktır.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

2/B arazilerinin herhangi bir anayasal tartışmaya meydan vermeden satılabilmesi için Anayasa?nın 170?inci maddesinde değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu değişikliğin yapılabilmesi için AKP?ye öneride bulunuyoruz. Anayasa değişikliğini uzlaşma ile bir haftada gerçekleştirebiliriz.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.